دربارهتعمیرگاه ما

ما؛ نیاز را احساس کردیم …

از آنجا که ارائه خدمات صرفا تخصصی در خصوص یک برند خاص از یک خودرو در کشور ما دیده نمی شود و تنها در شبکه های نمایندگان وجود دارد و خود آن نیز با کم و کاستی هایی از قبیل قیمت بالای تعمیرات و قطعات و خدمات ارائه شده، مواجه است؛ این مرکز بر آن شد تا با هدف ارائه خدمات تخصصی مزدا دقیقا مشابه نمایندگی و با مزایای بیشتر از آن مانند ارائه خدمات بسیار ارزان تر، سریع تر و در حضور مشتری اقدام به تاسیس مرکز خدمات تخصصی مزدا بنماید. لذا با یاری خدا و حمایت شما مشتریان عزیز امیدواریم هرچه بیشتر در عرصه خدمت رسانی به شما عزیزان پیشرفت نماییم.

 

مدیر تعمیرگاه: مهندس صادق بیگی

تیمما

محسن صادق بیگی
حسن میزایی
امیر امیری